30 Tháng 06, 2016 / by Điểm Việt Online

Dịch vụ viết bài PR/Xu hướng là dịch vụ hỗ trợ viết các bài xây dựng content cho webstie, các bài PR về sản phẩm của shop. 

Bài viết sản phẩm sẽ được đăng trên trang web shop, trang xu hướng của Điểm Việt Online, trong group kinh doanh Online. Ngoài ra, shop có thể chạy quảng cáo bài viết tại các trang báo như ngoisao.net, 24h... hoặc quảng cáo tại trình duyệt Coccoc.